ניהול נכסים ופרויקטים

ביתא יוזמים ובונים נדל״ן גאה להציג את מחלקת ניהול הנכסים והפרויקטים.

לראשונה, אנו מאפשרים לכלל לקוחותינו ליהנות גם הם משירותי הניהול והייזום שלנו.

שירותי ניהול פרויקט:

לחברת ביתא הנסיון הידע והמקצועיות בייזום ובניית פרויקטים,וכן היכרות אישית רבת השנים עם נותני שירות מהמעלה הראשונה בתחומם הנדרשים לפרויקט. ובינהם: אדריכלים, שמאים, מהנדסים, יועצים, קבלני ביצוע, בנקאים ויועצים פיננסים ועוד רבים… אנו מאפשרים לבעלי מגרשים / בניינים שרוצים לקדם את הפרויקט שלהם בעצמם לקבל ליווי יזמי מלא מטעם החברה לכל שלבי הפרויקט:

1

הכנות לפרויקט (בדיקות התכנות וכדאיות כלכלית):

 1. הכנת התכנית העסקית של הפרויקט (דו״ח ״0״)
 2. בדיקה ותכנון מיסוי הפרויקט
 3. ביצוע בדיקות משלימות, איתור בעיות עתידיות ברישוי / התכנון וגיבוש תכנית עבודה

2

שלב התכנון:

 1. ביצוע כל המטלות לקראת הוצאת תיק המידע
 2. התקשרות עם אדריכל והכנת כל תכניות ההיתר
 3. התקשרות עם היועצים, הבודקים והמתכננים הנוספים הנדרשים לקבלת היתר לפרויקט
 4. ניהול ומעקב אחר התקדמות הבקשה בעירייה, קבלת כל האישורים הנדרשים להיתר
 5. ככל הנדרש ביצוע ערעור על שומת היטל השבחה שנתקבלה מהעירייה
 6. הכנות לקראת העליה לקרקע וביצוע תיאום הנדסי

3

שלב הביצוע:

 1. קבלת הצעות והתקשרות עם בנק מלווה לפרויקט (ככל ונדרש)
 2. הכנה וביצוע מכרז קבלנים על בסיס מפרטים תכנים / כתבי כמויות במודל בניה המתאים לפרויקט
 3. הכנת הסכמים מול כל הגורמים המבצעים בפרויקט, בקרה, לקיחת ערבויות מתאימות וניהול מועדי התשלום בהתאם לעבודות בפרויקט
 4. ניהול ופיקוח מטעם הבעלים על הביצוע בנוסף לפיקוח ההנדסי
 5. איתור ספקים ובעלי מקצוע לביצוע פרטים ייחודיים בפרויקט (ככל ונדרש)
 6. פיקוח על עמידת הפרויקט בתקציב ובייעדים בהתאם לתכנית העסקית
 7. סיום הבניה, קבלת כל האישורים לטופס 4 ואישור האכלוס מהעירייה וכמו כן מסירת הבניין מהקבלן לבעלים

4

שלב ההחזקה:

 1. (ככל ונדרש) עיצוב וריהוט כל יחידות הפרויקט
 2. בניית קונספט שיווקי למקסום שכ״ד / מחיר המכירה
 3. הכנת הסכמי שכירות / מכר
 4. ניהול יחידות הבעלים, גביית שכ״ד וניהול שוכרים
 5. ניהול ותחזוקת הבניין
 6. פיקוח וניהול התיקונים בשנת הבדק