מדריך התמ״א

כל מה שצריך לדעת לפני שמתחילים בפרויקט תמ״א 38 (הריסה בניה / חיזוק)

כיצד מתחילים

פרויקט תמ״א מוצלח תלוי מאוד בשיתוף הפעולה של דיירי הבניין עם היזם.
על כן, צירפנו מספר הסברים ושלבים שיסייעו לכם להגיע מוכנים יותר להליך:

1. כינוס אסיפת דיירים

מומלץ לכנס אספת דיירים, טרם מציאת יזם ולדון עם כלל הדיירים על האפשרות של ביצוע תמ״א, אסיפה זו לא צריכה להיות דבר המחייב את הדיירים לפעול בצורה זו או אחרת אלא כדי למנות מספר נציגים (המלצתנו לא יותר מ-3) אשר יחלו את ההליך מול היזמים השונים במטרה להגיש לדיירים הצעה טובה ורלוונטית לפרויקט.

דגשים:

א. יש להבין איזה מסלול תמ״א מעדיפים רוב הדיירים (חיזוק ו/או הריסה בניה)

ב. יש לנסות ולהבין מה מספר הדיירים אשר סביר ויתנגדו להליך של תמ״א, המלצתנו לא להרחיב את הדיון לגבי התנגדויות, היזם בד״כ ידע כיצד להתמודד עם סירובים.

ג. דגשים ושאלות פרטניות של דיירי הבניין ליזם (מומלץ לרשום)

ד. יש להסביר לדיירים מה יעשו הנציגים (ה-3 שנבחרו) וכיצד ידווחו על פעולותיהם לדיירים.

2. פגישה ראשונה עם יזם

לקראת פגישה ראשונה עם היזם יש להעביר לו מה שיותר פרטים לגבי הפרויקט (כמובן שגם את אלה שצוינו לעיל), בד״כ בפגישה הראשונה יגיע היזם עם המלצות לגבי הפרויקט כגון: איזה מסלול תמ״א מתאים לבניין (לא ניתן לעשות פרויקט הריסה ובניה בכל בניין), תכנית רעיונית לבניין החדש וכמובן הצגתו של היזם והחברה.

3. פגישות עם הדיירים

אנחנו דוגלים בהתנהלות בשלבים מול הדיירים, אנו לא ממליצים לקיים פגישות שיש בהן יותר מ-8 דיירים (כולל בני / בנות זוג), הפגישות מתבצעות בבניין או במשרדי היזם ומטרתן לאפשר ליזם להציג את עצמו ואת הפרויקט ולאפשר לכל דייר/ת לשאול שאלות, בפגישה יהיו נוכחים היזם, אחד מנציגי הבניין ו-8 דיירים. מספר הפגישות יקבע ע״פ כמות הדיירים בבניין כמובן.

4. כינוס אספת דיירים כללית

לאחר סיום הפגישות הדיירים יתכנסו וימנו שנית את נציגיהם בכל הקשור לתמ״א אשר אלו בעיקר יהיו אחראיים על מינוי עו״ד מטעם הדיירים. שימו לב כי התשלום לעו״ד הדיירים חל על היזם ועל כן, יש לשים לב כי אינו מבקש תשלום כלל מדיירי הבניין בכל השלבים.

5. השלב החוזי 

בד״כ יתנהל בין עו״ד הדיירים ועו״ד היזם.

6. שלב ההיתרים והביצוע

תחילתו של הפרויקט.

מספר דגשים להצלחתו של הפרויקט

לאור ניסיוננו הרב בבניה וייזום בכלל ובתמ״א בפרט אנו ממליצים לכל דייר ו/או נציגות דיירים להפנות את תשומת לבם למספר דגשים,
טרם חתימתם ו/או הסכמתם לביצוע תמ״א.

בחינת התכנית האדריכלית המוצעת ע״י היזם

האם התוספות והשינויים המוצעים לדיירים אפשריים בכלל בהתאם למדיניות העירייה? מה היא מדיניות העירייה?

עו״ד דיירים , מפקח דיירים, שמאי מוסכם

חשוב לשים דגש מי בוחר את נותני השירות הללו, בחירתם צריכה להיות בידי הדיירים בלבד. היזם אחראי אך ורק על התשלום.

לוח זמנים ברור

האם היזם מתחייב ללו״ז? (הוצאת דף מידע, הגשת תכניות לאישור הדיירים, הגשת תכניות לעירייה, קבלת היתר, תקופת הבניה וכו׳)

בטחונות וחוסן פיננסי

על היזם להעמיד בטחונות לטובת הדיירים (ערבויות חוק מכר, ערבויות לתשלום שכ״ד, הסכמתו לעבוד תחת הסכם ליווי בנקאי ועוד) ובנוסף יש לבדוק את חוסנה הפיננסי של החברה.

רוצה לדעת עוד? צור קשר