מדריך התמ״א

כל מה שצריך לדעת לפני שמתחילים בפרויקט תמ״א 38 (הריסה בניה / חיזוק)

מונחים שחשוב להכיר

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.

תכנית המאפשרת עמידותו של הבניין בפני רעידות אדמה ומתבצעת באמצעות חיזוק הבניין ותוספות בניה.

תכנית המאפשרת עמידותו של הבניין בפני רעידות אדמה ומתבצעת באמצעות הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש.

הוא התקן אשר נקבע ב-1975 ומגדיר את הדרישות לעמידת המבנה בפני רעידות אדמה.

הערה: בניינים אשר לא נדרשים לעמוד בתקן 413 תכנית התמ״א לא חלה עליהם, בין השאר מבנים בני 2 קומות אשר כלל השטחים הבנויים בהם קטן מ-400 מ״ר ונמצאים באזור בו מקדם התאוצה נמוך, מקדם תאוצה, מספר אשר קובע את רגישות העיר והאזור בו נמצא הבניין לרעידות אדמה.

בכל הארץ שטחים ומגרשים מזוהים ומסומנים ע״י גושים וחלקות, גוש הוא שטח מסומן גדול והוא מחולק לחלקות. ברוב המקרים כל בניין ייבנה על חלקה משלו ובחלק מהמקרים יהיו מספר בניינים באותה החלקה או בניין אחד על מספר חלקות.

בניין אשר יש בו בני דיירים או יותר ונרשם בפנקס הבתים המשותפים, מטרתו של הרישום היא להסדיר את הבעלויות של כל דייר ואת הבעלות המשותפת של הדיירים על השטחים המשותפים בבניין (חדרי מדרגות, לובי וכו׳). בסוף ההליך תקבל כל יח׳ רישום (דירה או שטח משותף) מספר והוא יוגדר מחדש כתת חלקה, על כן יש לנו בבית משותף עוד זיהוי: גוש + חלקה + תת חלקה.

כפי שציינו לעיל כל בניין מזוהה ומסומן ע״י גוש וחלקה, הדירות והשטחים המשותפים מזוהים ע״י תתי חלקות, במקרים בהם לא בוצע רישום בית משותף אין תתי חלקות יש מושע. מושעא משמע בעלות בחלק יחסי בקרקע ובבניין כולו, נניח ובבניין ישנן 4 דירות בד״כ יהיו כל אחד / אחת בעלי הדירות רשומים כבעלים של 25% מהחלקה. מצב הרישום במושעא איננו תקין ומשמעותו היא שכל אחד מדיירי הבניין אינו בעלים של חלק מוסדר וספציפי אלא בעלים במשותף של כל מ״ר קרי 25% מכל דירה למשל. את המושע ניתן להסדיר באמצעות רישום בית משותף, כל הליך תמ״א מסתיים ברישום בית משותף.

בחוק זה מוסדרים וקבועים כל החוקים וההליכים  במכירת דירה חדשה / יד שניה, אלה מטרתם הגנה לקונים ולרוכשים בכלל עסקאות המקרקעין.

היא ערבות בנקאית אשר מוענקת לרוכש דירה חדשה שעוד לא בנויה (במקרים של תמ״א מסוג הריסה בניה ניתנת גם לדיירי הבניין)   ומטרתה להגן על כספו של הרוכש עד למסירת הדירה החדשה.

ערבות בנקאית הניתנת בפרויקטים בהם נדרש פינוי של הדיירים ותשלום שכ״ד בתקופת הפינוי, מטרתה להבטיח את תשלומי שכ״ד גם במקרה בו היזם נקלע לקשיים.

הסכם ליווי בין בנק ליזם בו מאשר הבנק כי ילווה ויעמיד את מלוא הערבויות והכספים הנדרשים למימון הפרויקט.

רוצה לדעת עוד? צור קשר